Kurumsal

 Anasayfa / Kurumsal

KURUMSAL

Turizmin gelişmesi için,

a) Alt yapı tesisleri yapımı
b) Tüketim maddelerinin üretilmesini teşvik etmek.
c) Sağlık Turizmini teşvik etmek.
d) Turizm sezonunun uzatılması ve çeşitlendirilmesi için çaba harcamak
e) Uluslararası standart gözönünde bulundurarak, tesislerin eksik yönlerinin düzeltilmesi için çalışmak.
f) Türk el sanatlarını ve folklorünü tanıtmak.
g) Gerekirse festivaller, karnavallar ve yarısmalar düzenlemek.
h) Uluslararası fuar ve sergilere katılmak.
i) Turizme ilişkin politikalar tesbit eden,ödüllendiren kordinatörlük yapan fizik planlama çalışmaları yapan, turizme doğrudan veya dolaylı katkıda bulunan komiterler kurmak, bu konularda çalışan kamu veya özel sektöre mensup kuruluşlara komitelerde üyelik ve temsilcilikler sağlamak, kanunlara göre teşekkül edecek şura, komite ve komisyonlarda sektörü temsil etmek.
j) Kalite, fiyatlar, personel ve müşteri konularında işletmeler arasında bir otokontrol sistemi geliştirmek.
k) İşletmelerin fiyat politikasını tayinine fiyat tanzim ve tespitine yardımcı olmak.
l) İşletmelerin iç dış piyasada toptan veya perakende ihtiyaç maddeleri teminine yardımcı olmak.
m) Dernek adına örnek tesisler açmak veya işletmek bunun için gerekli organizasyonu kurmak, dernek amaçlarına uygun önceden ilgili makamlardan izin almak kaydıyla turizm amaçlı şirketler kurma ve kurulacak şirketlere ortak olmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, vakıflara, kooperatiflere ve iktisadi işletmelere iştirak etmek ve yönetimine katılmak. Bu karar için genel kurulun onayını almak gerekir,ayrıca yönetime kimin katılacağı,yönetim kurulu kararıyla olur.
6- Bölgemizin tanıtılması için yazılı ve görsel basınla işbirliği yapmak,onlara gerekli dökümanları vermek,almak.
7-Yurt içinde ve dışından ünlü turizm yazarlarını ve seyahat acentalarının temsilciklerini davet etmek.
8-Bölgemize mükerrer gelen turistleri ve turizm adına başarılı hizmetler veren işletmecileri ödüllendirmek.
9-Turistik eşya satıcıları ile iyi diyalog kurup onların turiste davranışlarını daha cazip hale getirmek.
10-Turizm alanında hizmet veren diğer organizasyonlara (Federasyon ve Konfederasyonlara) katılmak ve bunun için aynı amaçlı diğer dernekler ile birleşmek.
11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi,belge ,doküman ve yayınları temin etmek,dökümantasyon merkezi oluştumak,çalısmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda basın merkezi oluşturmak,çalışmalarını üyelere dağıtmak üzere çalısma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
12-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
13-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi , ticari ve sinai işletmeler kurmak ve işletmek,
14-Üyeleri arasında beşeri müsabetlerin geliştirmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, ve eğlenceli etkinler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
15-Dernek faliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
16-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
17-Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışınaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
18-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
19-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projer yürütmek,
20-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
21-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.


MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

Kozaklı ilinde yer alan Termal turistik oteller ve turzim işletmeleri arasındaki koordinasyonu, etkileşeişimi,iş birliğini  en iyi şekilde sağlamak ve geliştirmek amacına sahibiz.

Tesislerin sorunlarına ortak çözümler bularak gerek duyulması halinde gerekli merciler ile görüşmeler yapmaktır.

Bölgemizi dünyada Dört Mevsim Sağlıklı ve tatil merkezi  haline getirmek